لوییس سرنودا | اگر آدمی می‌توانست…

A Burning Metaphor | Poesies · Luis Cernuda | Angel Guinda | Mohsen Emadi اگر آدمی را یارای آن بود که بگوید چه مایه دوست می‌دارد اگر آدمی می‌توانست عشق‌اش را برکشد به آسمان چونان ابری در نور چنان دیوارهایی که فرومی‌ریزند به شاباشِ حقیقتی که در این میانه قد برافراشته است، اگر آدمی می‌توانست سرنگون کند تنش را تا …

برگشت به بالای صفحه