شعرهای ناتالی هندل، شاعر فلسطینی

A Burning Metaphor | Poesies · Anthology | Nathalie Handal | Mohsen Emadi او را از زمانی می‌شناختم که هنوز محمود درویش زنده بود. هر دو دل‌هامان با محمود و فلسطین می‌تپید. حالا دیگر بیشتر از دوازده است که دوستانِ هم‌ایم. در تمام این سال‌ها شاهد رنج‌هایش بودم. در تمام این سال‌ها همیشه کنارِ بغض‌های من بود. چه بمباران بود …

برگشت به بالای صفحه